Flying superkids

Salg- og leveringsbetingelser

Følgende betingelser gjelder for:

Foreningen Gymnastikgården
Jernaldervej 41A
8210 Aarhus V

Tlf: +45 86 15 30 10
Email: ticket@flying.superkids.dk
CVR: 72986318

Herved nevner Foreningen Gymnastikgården

§ 1. GENERELT

Enhver leveranse mellom partene finner sted på grunnlag av nærværende alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

Foreningen Gymnastikgården formidler utelukkende salg av billetter mellom billettkjøperen og den ansvarlige arrangør.

§ 2. BETALING

Der kan betales med Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron, JCB samt American Express.

Betaling skal finne sted ved onlinebetaling.

Din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er avsendt.

§ 3. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering skjer enten via elektronisk post i form av en PDF-fil (PrintSelv) eller fremsendt med PostDanmark som alminnelig brevpost.

I tilfelle at billetten forsvinner kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de opprinnelige billetter automatisk annulleres.

§ 4. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Du aksepterer som kunde at Foreningen Gymnastikgården oppbevarer de personopplysninger du har oppgitt i forbindelse med billettkjøp.

Foreningen Gymnastikgården overdrager informasjoner som navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den arrangør der avholder det arrangement du som kunde har kjøpt billett til.

Dette skjer med hensyn på at arrangøren kan yte den optimale kundeservice, f.eks. i tilfelle det blir avlyst.

Foreningen Gymnastikgården gir ikke opplysningene til andre enn arrangøren av det gjeldende arrangement.

§ 5. ANSVARSBEGRENSNING

Kontroller vennligst bestillingen innen betaling for at sikre deg mot feilbestillinger.

Billetten erstattes ikke ved forsvinning, men kan sendes på nytt elektronisk eller pr brevpost.

Billetten kan KUN refunderes av arrangøren og KUN i tilfelle avlysning.

Bestillings-, leverings- og betalingsgebyrer refunderes ikke.

Foreningen Gymnastikgården har ikke noe med arrangørens eventuelle betalingstopp, konkurs, avlysning eller flytning av dato av et arrangement eller andre reklamasjoner vedrørende det aktuelle arrangement.

All henvendelse skal rettes til arrangøren, kontaktopplysninger finnes på billetten samt på hjemmesiden hvor billetten er bestilt.

Moms utgjør 20% av billettbeløpet inklusive billettgebyr dersom det er pålagt moms på arrangementet.

Gebyr for betaling med betalingskort er ikke momsbelagt.

§ 6. ANGRERETT

Foreningen Gymnastikgården fungerer utelukkende som formidler av salg av billetter mellom kunden og den arrangør der selger billettene via Foreningen Gymnastikgården's onlinesystemer.

Bemerk: I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er kjøp av billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

§ 7. AVTALEENDRINGER

Foreningen Gymnastikgården har rett til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foreta endringer i gjeldende forretningsbetingelser eller priser med 30 dages varsel.

§ 8. LOVVALG OG VÆRNETING

Avtalen er underkastet dansk rett. Enhver uoverensstemmelse mellom partene avgjøres ved Retten i Aarhus.

Tilbage til oversigten